Ulven hyler ved Egå enge

Temalegepladsen ved Egå Enge vækker stenalderens dyr og levevis til live

Egå Enges temalegeplads om stenalderen rummer blandt andet naturalistiske figurer af dyr, der levede i Stenalderen - her vildsvinet.

Sigtet med temalegepladsen ved Egå Enge er at gøre børn mere nysgerrige på historien ud fra en ide om børns egen skabende leg. Den indeholder derfor en række figurer og redskaber uden særlig funktion, der kan fungere i mange forskellige sammenhænge.

Du kan se flere eksempler på temalegepladser i hæftet 'Leg: Hæfter om friluftsfaciliteter nr. 2

Hvad finder børnene på pladsen
På legepladsen er en række figurer, der forestiller dyr, som levede i stenalderen. Det gælder for eksempel naturalistiske ulve, vildsvin og ”klatrebison”, der ligger i nærheden af en stendysse samt skulpturer af en strandet spækhugger og en fisk. Derudover en rituel labyrint, en stor bålplads og store mængder skaller af blåmusling.

Stenalderleg i børnehøjde
Gennem forestillinger om, hvordan mennesket levede for omkring 5000 år siden åbnes børns øjne for de første forståelser af historien. For eksempel brugte en børnehave pladsen til at lave mad over bål, grutte korn, samle urter til madlavning, samt frugt og bær til grød og kompot. De fremstillede også buer og ledte efter flintesten, som de kunne lave flinteflækker af.

Bynært og åbent naturområde, hvor børn selv skaber legen
Legepladsen er en del af et større bynært naturområde og uden grænser til omgivelserne af hegn. Her er det op til børnene selv at skabe legen og bruge naturen som den er. 

Bygger på en gammel idé om skrammellegepladser
Idéen bag pladsen kan føres tilbage til idéer om skrammellegepladser og Dansk Legepladsselskabs syn på børns egen skabende leg. Pladsen kræver dog understøttende formidling.

Praksiseksempler