Badebro på frivillige hænder

En velbesøgt, men nedslidt badebro blev for dyr i drift. Nu er frivillige gået sammen om at finansiere en ny

Badebroen ved Fussinge Sø er et velbesøgt badested og et af de få bynære muligheder for en badetur ved Randers. Da badebroen stod over for en udskiftning, så det ud til at blive nødvendigt for Naturstyrelsen at sløjfe badebroeen på grund af udgifterne til etablering og drift. Udsigterne til nedrivning af broen blev meldt ud i lokale medier, og det fik en række borgere til at reagere.

Frivillige bygger bro
Den lokale beboerforening i Aalum kom på banen, og i samarbejde med frivilligkoordinatoren i Randers Kommune er der lagt en plan for, hvordan broen med en fælles indsats fra frivillige kan udskiftes og vedligeholdes fremover.

Pantflasker hjælper med at finansiere ny bro 
Som en opfindsom måde at finansiere broen på er der opsat en stor pantkasse, hvor folk, der gerne vil beare badebroen, kan donere deres pantflasker. Alene det første år gav pantindsamlingen 7.000 kroner til projekt ny badebro.

 

Praksiseksempler