En politik for frivillige

En frivilligpoltik skaber rammer om arbejdet med frivillige. Se Ringkøbing-Skjern Museums frivilligpolitik

Årstal: 
2016
Udgiver: 
Ringkøbing-Skjern Museum

Frivilligpolitikken for Ringkøbing-Skjern beskriver de overordnede mål og værdier, der kendetegner museets arbejde med frivillige. Udgangspunktet for politikken er, at museets formidling af kultur og kulturarv skal være forankret i lokalbefolkningens egne historier og identitet. Derfor ser museet involvering af frivillige som helt afgørende. 

Her kan du se frivilligpolitikken for Ringkøbing-Skjern Kommune (pdf)

Forventningsafstemning om frivillighed
Med frivilligpolitikken tegnes rammerne for samarbejdet mellem museet og de frivillige: Hvad er museets forventninger til de frivillige? Og hvad kan frivillige forvente fra museet? Samtidig beskrives hvordan arbejdet organiseres i forskellige laug.

Roller i det frivillige arbejde
Frivilligpolitikken inddeler frivillige i rollerne lærling, svend og mestersvend alt efter deres indsats og ansvar i det frivillige arbejde.

Etiske retningslinjer for frivilligarbejdet
Ringkøbing-Skjern Museums frivilligpolitik bygger på World Federation of Friends of Museums etiske retningslinjer, som gengives i politikken. 

 

Viden Lærebøger og værktøjer