Et akademi for frivillige

Gennem Frivillighedsakademiet arbejder Ringkøbing-Skjern Museum målrettet med at ruste og uddanne frivillige til at formidle vores natur- og kulturarv

Frivillighedsakademiet er et uddannelsestilbud til frivillige på museer med fokus på at formidle og vedligeholde kultur- og naturarv. Seminarerne er åbne for frivillige tilknyttet museer og kulturarvsinstitutioner fra hele Danmark.

Fagligt input til de frivillige
Seminarerne tager udgangspunkt i at klæde de frivillige godt på til alle de opgaver, frivilllige kan løfte på museer, for eksempel formidling, historiske håndværk, håndtering af genstande og værtsskab. 

Frivillige indgår i kulturaftalen
Projektet ligger under kulturaftalen for Midt- og Vestjylland, og er støttet af kulturministeriet, Region Midtjylland og de kommuner, der er en del af kulturaftalen for Midt- og Vestjylland (det gamle Ringkøbing Amt).

Praksiseksempler