Få de frivillige til at danne en forening

Når frivillige danner en forening, bliver det typisk nemmere at indgå samarbejde - se et eksempel på simple vedtægter for en forening

Samarbejdet med frivillige kan blive mere organiseret og overskueligt, hvis man kan få de frivillige til at danne en forening.

At danne forening sikrer 'en juridisk person'
Med en forening bliver der det, man kalder 'en juridisk person', der gør det nemmere for for eksempel kommunen eller staten at indgå egentlige aftaler eller partnerskaber med frivillige.

Forvalteren kan motivere frivillige til at danne en forening
At danne en forening af frivillige gør det nemmere at samabejde, søge tilladelse eller penge til projekter. Ofte kan forvalteren være med til at motivere de frivillige til at organisere sig. Det kan for eksempel være ved at stille et sæt simple foreningsvedtægter til rådighed.

Se et eksempel på helt simple foreningsvedtægter - her for foreningen Nordsjællands Klatrecenter (wordfil)

Praksiseksempler