Frivillighed i det fri

Inspirationskataloget 'Frivillighed i det fri' viser en række eksempler på, hvordan man kan arbejde med frivillige i byens parker og grønne områder

Årstal: 
2010
Udgiver: 
Københavns Kommune, Center for Park og Natur, Teknik- og Miljøforvaltningen

Hvordan kan beboerne deltage i pleje og udvikling af byens parker og grønne områder? Det er der en række konkrete eksempler på i inspirationskataloget 'Frivillighed i det fri'.

Frivillige i byens parker og grønne områder
I inspirationskataloget beskrives en lang række konkrete muligheder for inddragelse af frivillige: En skovhave i en af byens parker, pasning af blomsterkasser, græsningslaug, leslåning af enge og kortlægning af flagermusflokke og mange flere.

Studie fra Københavns Universitet
Inspirationskataloget bygger på konferencen 'Frivillighed i det fri' og et samarbejde med Københavns Universitet, LIFE, om et studie i borgerinddragelse i kommunal drift. 
Hent hele inspirationskataloget 'Frivillighed i det fri' (pdf)

Tre koncepter for frivillighed
Inspirationskataloget skitserer tre koncepter for frivillighed: 

  • Arrangementer, der afholdes på en enkelt dag og sætter fokus på en bestemt sag eller område i byen - for eksempel træplantning eller indsamling af skrald
  • Afgrænsede opgaver, som løses af frivillige med brug af tid og knofedt, og som typisk kræver mere engagement end arrangementer - for eksempel et parkbrugerråd, som står for beskæring af roser eller optælling af dyr
  • Partnerskaber mellem kommunen og frivillige om større frivillighedsprojekter, som for eksempel græsningslaug eller anlæg af nye petanquebaner.

 

Viden Lærebøger og værktøjer