Frivilligt arbejde i dansk naturforvaltning

Rapporten undersøger potentialet for frivilligt arbejde i praktisk naturforvaltning og belyser samspillet mellem lodsejere, myndigheder, frivillige og frivillige organisationer 

Forfattere: 
Carsten Nico Hjortsø, Anne Gravholt Busck og Morten Kisendal Fabricius
Årstal: 
2007
Udgiver: 
Københavns Universitet
ISBN (papir): 
978-87-7903-317-7
ISBN (internet): 
978-87-7903-318-4

Rapporten, som er fra 2007, skitserer et potentiale for frivilligt arbejde med praktisk naturpleje og naturforvaltning. Ved rapportens udgivelse arbejdede 35 % af danskerne med frivilligt arbejde, men under 1 % af dem inden for natur og miljø. Samtidig svarede 30 % af befolkningen, at de godt kunne tænke sig at arbejde praktisk med miljøspørgsmål.

Hent hele rapporten 'Frivilligt arbejde i dansk naturforvaltning'

Potentiale i frivilligt arbejde i naturen
I rapporten opstilles en analyseramme for at forstå de frivilliges rolle i fremtidens naturforvaltning. Ud fra det diskuterer rapporten sektorens potentielle udviklingsmuligheder.

Fem cases om frivilligt arbejde i naturforvaltning
Rapporten præsenterer og undersøger udfordringer i fem cases:

  • En lodsejer, der har taget initiativ til opstilling af et udkigstårn med offentlig adgang i Sindal
  • En lystfiskerforening, der udfører pleje af flere vandløb i Videbæk
  • En frivillig fra DNs lokalkomite, der tager initiativ til at etablere en sti med adgang til et ellers ikke tilgængeligt naturområde i Christiansfeld
  • Frivilligt plejearbejde på arealer ejet af Fugleværnsfonden i Holeby
  • Partnerskab om etablering af et kogræsserlaug og en naturplejeforening i Høje-Tåstrup.

 

Viden Undersøgelser og evalueringer