Høsletlaug: Frivillige svinger leen til gavn for naturen

Siden 1999 har en række frivillige høsletlaug rundt omkring i landet plejet enge med le

Frivillige til naturpleje med le i et høsletlaug. Foto: Naturstyrelsen
Manuel slåning med le gavner biodiversiteten. Foto: Naturstyrelsen.

Landet over mødes frivillige i høsletlaug og dyrker naturpleje med le. Høslet er en traditionel, manuel plejemetode, der egner sig til at genskabe et rigt plante- og dyreliv på ellers tilgroede enge. 

Høslet - naturpleje efter svensk forbillede
Danmarks sandsynligvis første høsletlaug, Strøgårdsvang Høsletlaug, startede i 1999 efter svensk forbillede. På det tidspunkt var traditionen med høslet ved at uddø i Danmark, og det nye laug kom til at danne skole for en række lignende laug.
Læs Naturstyrelsens fortælling om, hvordan Strøgårdsvang Høsletlaug blev til

Gavner biodiversiteten
På den eng, som Strøgårdsvang Høsletlaug slår med le, var der i 1996 i alt 47 plantearter på engen - i løbet af de seks første år var det fordoblet til 96 plantearter. 

 

Praksiseksempler