Naturvejlederen og de frivillige: Den gode historie - eller beretningen om en tidsrøver?

Inspirationskataloget samler op på en konference om ideer og erfaringer med hvordan man inkluderer frivillige i Naturstyrelsen

Årstal: 
2014
Udgiver: 
Naturstyrelsen

I 'Naturvejlederen og de frivillige' skitseres hvilke overvejelser, det er godt at gøre sig, inden man begynder arbejdet med frivillige: Er ressourcerne og rammerne på plads, og er der opbakning blandt kolleger og ledelse? Hvordan kan man imødekomme eventuelle bekymringer? Der opstilles et konkret skema, der kan bruges til drøftelsen af hvordan man kan samarbejde med frivillige.

Se kataloget 'Naturvejlederen og de frivillige'

Samskabelse eller samarbejde
Inspirationskataloget indeholder et afsnit om samskabelse eller samarbejde: Hvordan kan borgere inddrages som aktive medproducenter i opgaveløsningen? Der skitseres seks trin til en samskabelsesproces.

Frivillige kræver også ressourcer
Det står klart gennem 'Naturvejlederen og de frvillige', at frivilligt arbejde også kræver en investering fra organisationens side. Som eksempel nævnes, at den frivillige indsats i Naturstyrelsen i 2012 udgjorde 70.000 arbejdstimer, og krævede 47.000 medarbejdertimer.

 

 

 

Viden Lærebøger og værktøjer