Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne

Hæftet giver inspiration til arbejde med frivillige i naturen og konkrete eksempler på, hvordan det gøres godt

Forfattere: 
Ida Sloth Bonnevie
Årstal: 
2013
Udgiver: 
Friluftsrådet
ISBN (papir): 
978-87-7764-011-7

Hæftet 'Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne' præsenterer en række bud på, hvordan frivillige kan inddrages i arbejdet i nationalparkerne og andre særlige naturområder. Der er både danske og europæiske eksempler til inspiration. Nationalpark Vadehavet, Nationalpark Mols Bjerge og Nationalpark Thy præsenteres med hver deres indgangsvinkel til frivilligt arbejde. 

Frivilliges merværdi til naturen
I hæftet konkretiseres det, hvordan frivillige giver merværdi til naturen - og hvad de typiske motiver er for frivilligt arbejde. Der er en liste over konkrete opgaver inden for naturpleje og friluftsliv, som egner sig til frivillige og en række overvejelser, der er værd at gøre sig, om hvordan rekrutterer frivillige og organiserer arbejdet.

Hent inspirationshæftet 'Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne' som pdf

Frivillighed skaber aktivt ejerskab
Udgivelsen er en del af Friluftsrådets strategiske mål om at styrke rekrutteringen af frivillige i naturen og udvikle de måder, frivillige involveres på. Det strategiske mål bygger på troen på, at frivilligt arbejde i naturen styrker befolkningens aktive ejerskab til naturen. 

Viden Lærebøger og værktøjer