Social kapital og frivilligt arbejde i dansk naturpleje

Specialet undersøger netværk, normer og tillid i tre nordsjællandske naturplejenetværk

Forfattere: 
Morten Kisendal Fabricius
Årstal: 
2006
Udgiver: 
Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Center for Skov og Landskab

Specialet undersøger mulighederne for social kapital i naturplejenetværk -  fokus er potentialet for fælles normer og tillid mellem mennesker, der arbejder sammen om naturpleje. I specialet undersøges tre forskellige naturplejenetværk, der er organiseret med forskellige grader af fællesskab om arbejdet. Konklusionen er, at selve organiseringen af det frivillige arbejde spiller ind på de sociale muligheder: Der er mere social kapital til stede i de to netværk, hvor arbejdet udføres i fællesskab, end i det netværk, hvor arbejdet ikke udføres fælles.

Hent specialet Social kapital og frivilligt arbejde i dansk naturpleje

To slags motiver for frivilligt arbejde i naturen
Specialet konkluderer, at de frivillige har to hovedmotiver for at udføre frivilligt arbejde i naturen:

  • Normative motiver, der er knyttet til personlige værdier i form af altruisme, kærlighed og pligtfølelse over for naturen
  • Strukturelle motiver, der er knyttet til behovet for fællesskab og sociale relationer

Tre naturplejenetværk undersøges
'Social kapital og frivilligt arbejde i dansk naturpleje' undersøger disse tre naturplejenetværk:

  • Strøgårdsvang høsletlaug: Et netværk af frivillige, der har samlet sig om at genskabe engvegetationen på Nydam og drive den så skånsomt som muligt med slåning med le
  • Naturplejegruppen i Lyngby: Bekæmpelse af invasive arter på Ordrup Eng for at genskabe udsynet over engen og et landbefæstningsanlæg fra 1800-tallet
  • Bjørnebanden i Farum: Lokalkomite under DN i Farum, som står for bjørneklobekæmpelse i Farum, der ud over manuel bekæmpelse også har oprettet to græsningslaug med samme formål.

 

 

Viden Undersøgelser og evalueringer