Vejvisersten genfindes og males af frivillige

Langs de danske veje ligger mange gamle vejvisersten glemt. Et frivilligt vejvisersten-laug finder dem og maler dem op på ny

Før Danmark fik vejskilte i metal, fungerede malede, granithuggede sten som vejvisersten langs vejene. Mange af de gamle vejsten i rabatterne er groet til, dækket med jord eller flyttet til private haver. 

Kulturhistoriske mindesmærker
På Syddjursland har frivillige i samarbejde med kommunen gjort en særlig indsats for at finde og bevare vejstenene. Indsatsen bygger på ideen om, at vejstenene er kulturhistoriske mindesmærker.

Frivilligt vejvisersten-laug
Biolog Jens Reddersen begyndte at lede efter oplysninger om bevarede, fjernede eller forsvundne vejvisersten tilbage i 2008. Han kendte dengang selv til 8-9 sten, men borgerne blev inddraget via omtale i lokale medier, og interessen var stor: 105 vejvisersten blev fundet. Der blev stiftet en forening, der står for det løbende arbejde med at finde, genplacere og opmale stenene. 

Jens Reddersen har beskrevet projektet med vejvisersten i Land og Folk fra 2012 (PDF)
Læs Jens Reddersens beretning om forhistorien til vejvisersten-lauget i Århus Stifts Årbøger 2009 (PDF)

Arbejdet med vejviserstenene er siden indlejret i områdets kulturhistoriske forening – Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn/Syddjurs.

Praksiseksempler