Adgang: Videnblade giver overblik over reglerne

En serie videnblade giver et hurtigt og letforståeligt overblik over adgangsregler for forskellige aktiviteter, målgrupper, arealer og årstider 

Forfattere: 
Lasse Baaner
Årstal: 
2018
Udgiver: 
Videntjenesten, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet

De danske adgangsregler er ikke helt lette at gå til, fordi vi ikke har nogen allemandsret som i vores nordiske nabolande. Men nu er reglerne for de almindelige former for færdsel og ophold formidlet i en række videnblade, som er lette at gå til for friluftslivet og gode redskaber i forvaltningen, når borgerne spørger, hvad de må og ikke må.

Bevægelse
Til fods i naturen (pdf)
På cykel i naturen (pdf)
På hesteryg i naturen (pdf)
Med hund i naturen (pdf)

Ophold og aktiviteter
Overnatning og ophold i naturen (pdf)
Organiserede aktiviteter i naturen (pdf)

Vinter og vand
Skiløb, kælkning og skøjteløb (pdf)
Sejlads med kano, kajak og andre småbåde uden motor (pdf)
Hvor må man bade og svømme i det fri? (pdf)

Mad og indsamling
Hvor må man lave bål og bruge grill og kogeblus? (pdf)
Indsamling af nødder, svampe, bær og rav (pdf)

Skiltning
Vejlovgivning og adgangsregler (pdf)
Skiltning og lukning af veje og stier i det åbne land (pdf)
Skiltning mod færdsel i private skove (pdf)
Færdsel og skiltning på indhegnede græsarealer (pdf)
Lovlige og ulovlige skilte om adgang til naturen (pdf)
Lodsejeres muligheder for at begrænse adgang til naturområder (pdf)

Videnbladene bygger på rapporten De danske adgangsregler. Adgangsreglerne er også formidlet i lommeformat med uddrag af alle de relevante love - se mere om adgangsreglerne i lommeformat.

Der findes en række andre videnblade om friluftsliv udgivet af Videntjenesten. Du kan få adgang til at se flere videnblade, hvis du tegner abonnement hos Videntjenesten.

Viden Lærebøger og værktøjer