Danskernes brug af naturen - og omfanget af generende oplevelser

Friluftsrådet har gennemført en national undersøgelse af danskernes oplevelse af gener i mødet med andre brugere af naturen

Årstal: 
2014
Udgiver: 
Friluftsrådet

Rapporten ’ Danskernes brug af naturen - og omfanget af generende oplevelser i mødet med andre brugere’ sætter fokus på danskernes brug af naturen og kortlægger hvilke gener, danskerne oplevelser i naturen. Resultaterne bygger på tre ens undersøgelser, som er gennemført i november 2013, marts 2014 og august 2014.

Se hele rapporten ’Danskernes brug af naturen - og omfanget af generende oplevelser i mødet med andre brugere’

Undersøgelsen konkluderer blandt andet, at:

  • Hver fjerde dansker har følt sig generet af andre brugere ved deres seneste naturbesøg på grund af andres opførsel eller hvordan de har efterladt naturen eller faciliteterne
  • Kun hver tredje af de, der har haft en generende oplevelse, karakteriserer den som alvorlig

Andelen af personer, der oplever gener som følge af andre besøgende, er større end i andre af de repræsentative landsdækkende undersøgelser om danskernes friluftsliv, hvor andelen ligger nede på omkring 3%. Friluftsrådet har stillet spørgsmålet anderledes ved bl.a. at eksemplificere, hvad generne kunne være (f.eks. andre folks affald). Det er derfor ikke muligt at konkludere, om oplevelse af gener er steget eller forskellen skyldes den ændrede måde at spørge på.

4995 personer over 15 år har deltaget i undersøgelsen. Målgruppen er et repræsentativt udsnit af Danmarks befolkning.

Viden Undersøgelser og evalueringer