Forvaltning og friluftsliv - 25 praktiske anvisninger

Forvaltningskataloget 'Forvaltning og friluftsliv' indeholder 25 konkrete tiltag til at håndtere friluftslivets effekter på naturen – og på friluftslivet selv 

Forfattere: 
Frank Søndergaard Jensen, Hans Skov-Petersen, Dorothy H. Anderson, David W. Lime, Theresa G. Coble
Årstal: 
2011
Udgiver: 
Skov & Landskab, Københavns Universitet
ISBN (papir): 
978-87-7903-536-2
ISBN (internet): 
978-87-7903-538-2

'Forvaltning af friluftsliv - 25 praktiske anvisninger' giver en samlet og struktureret introduktion til, hvordan man som forvalter kan arbejde med konkrete tiltag for at håndtere friluftslivets effekter på naturen – og på friluftslivet selv. 

Hent kataloget 'Forvaltning af friluftsliv - 25 praktiske anvisninger'

Kvalificeret overvejelse
Forvaltningskataloget lægger op til en kvalificeret overvejelse af, hvilke tiltag, man som forvalter kan bruge for at håndtere uacceptable påvirkninger på naturen og/eller de besøgendes oplevelser.

Kataloget fungerer som en værktøjskasse for forvalteren, og er illustreret med eksempler til inspiration og anvendelse i praksis. Det er opdelt i fem forskellige typer tiltag:

  1. Konkret arealforvaltning
  2. Rationering og fordeling
  3. Regulering
  4. Afskrækkelse og håndhævelse
  5. Oplysning og vejledning

Kataloget bygger blandt andet på forsøg og undersøgelser, der blev gennemført i forbindelse med projektet ”Friluftslivets effekter på naturen”.

 

Viden Lærebøger og værktøjer