Friluftslivets effekter på naturen

39 videnblade og et forvaltningskatalog belyser friluftslivets konsekvenser for flora og fauna

Forfattere: 
Hans Skov-Petersen og Frank Søndergaard Jensen
Årstal: 
2011
Udgiver: 
Skov & Landskab, Københavns Universitet og Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet

Hvilke konsekvenserne har den rekreative brug af den danske natur? Kan friluftsaktiviteter potentielt forringe den naturoplevelse, som hele ideen med vores ophold i naturen - eller ligefrem ødelægge den natur, som vi gerne vil færdes i? Og hvordan oplever de aktive i naturen hinanden? De spørgsmål er udgangspunktet for rapporten 'Friluftslivets effekter på naturen - 39 videnblade.

Hent rapporten Friluftslivets effekter på naturen - 39 videnblade

Viden og dokumentation om benyttelse og beskyttelse
Målet med projektet har været at undersøge, dokumentere og diskutere balancen mellem rekreative aktiviteter og beskyttelse af naturgrundlaget. Hvad er de faktiske effekter af friluftslivet for flora og fauna?

Oplevelse af forstyrrelse
I projektet indgår også viden og dokumentation af hvordan forskelligere brugere af naturen opfatter hinanden - to af videnbladene handler for eksempel om oplevelse af forstyrrelse fra andre besøgende i naturen.

Et katalog med tiltag for forvaltere
Med projektet blev også udarbejdet et forvaltningskatalog med 25 praktiske anvisninger.
Hent kataloget ''Forvaltning af friluftsliv - 25 praktiske anvisninger' 

 

Viden Forskning