Gennemtænkt stidesign er en afvejning mellem forskellige interesser og hensyn

Når man som forvalter skal anlægge en sti, er det værd at høste frugterne af erfaringerne fra andre større projekter. Her er samlet ideer og erfaringer med anlæg af stier

Udgiver: 
Naturstyrelsen

Der findes aldrig kun eet rigtigt valg, når man anlægger en sti – alt fra stiens bredde til dens forløb og belægningen er en afvejning mellem forskellige interesser og hensyn. 

Strategiplan for cykel-, vandre- og rideruter af national og regional betydning
Naturstyrelsen har i samarbejde med Foreningen Frie Fugle fået udarbejdet en strategiplan for de danske cykel-, vandre- og rideruter tilbage i 2003. Den indeholder meget nyttig viden, ideer, aktører og kontaktpersoner til arbejdet med stier, som fortsat er relevant:
Hent 'Strategiplan for cykel-, vandre- og rideruter af national og regional betydning'

Fordele og ulemper ved forskellige belægninger

Bredden, forløbet og valget af belægning til en sti har afgørende betydning for brugen og for evt. konflikter mellem brugergrupper. Derfor blev der i forbindelse med anlæggelsen af Fodsporet i mellem Næstved og Slagelse gjort et stort forarbejde med analyse af forskellige belægninger og hvilken betydning de forskellige materiale- og designvalg ville have for brugen og for evt. interessekonflikter mellem brugergrupperne.

Se notat om fordele og ulemper ved forskellige belægninger til stitystemer og hvad valgene indebærer for samspillet mellem brugergrupper

I notatet skitseres grundige overvejelser om stidesignet ud fra hensyn til:

  • Publikum  
  • Økonomi
  • Konflikter
  • Trafiksikkerhed
  • Æstetik

 

 

 

 

Viden Dokumentation og udviklingsarbejde