Hvilke muligheder har lodsejere for at begrænse adgang til naturområder?

I relativt få og afgrænsede tilfælde kan ejeren af et areal disponere på en måde, så almenhedens muligheder for at færdes bliver begrænset – også uden det kræver en tilladelse fra myndighederne 

Forfattere: 
Lasse Baaner og Helle Tegner Anker
Årstal: 
2019
Udgiver: 
Videntjenesten, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

Naturbeskyttelsesloven sikrer almenheden ret til at opholde sig i naturen og færdes på veje og stier i det åbne land til fods og på cykel. Men ejendomsretten giver i nogle tilfælde lodsejere mulighed for at disponere over deres arealer på en måde, der begrænser almenhedens muligheder for at færdes – også uden det kræver en tilladelse fra myndighederne. Der er tale om relativt få og afgrænsede tilfælde.

Videnbladet 'Lodsejeres mulighed for at begrænse adgang til naturområder' belyser hvilke regler, der gælder.
Se hele videnbladet (pdf)

Søger du mere viden om adgangsregler i naturen?
Videnbladet er en del af en hel serie af frigivne videnblade, der giver et hurtigt og letforståeligt overblik over adgangsregler for forskellige aktiviteter, målgrupper, arealer og årstider. Se alle videnblade om adgangsregler

 

Viden Forskning