Løse hunde - inspirationskatalog til reducering af konflikter

Friluftsrådets inspirationskatalog 'Løse hunde' samler en række afprøvede initiativer, der giver færre konflikter med løse hunde i naturen

Årstal: 
2016
Udgiver: 
Friluftsrådet

En analyse fra Friluftsrådet af danskernes brug af naturen har vist, at selv om brugerne af den danske natur generelt er tilfredse, kan løse hunde skabe generende oplevelser i naturen. Det er baggrunden for 'Løse hunde - inspirationskatalog til reducering  af konflikter'.

Se hele inspirationskataloget (pdf)

Inspirationskataloget prioriterer tiltag, der er afprøvet og har vist en effekt på antallet af konflikter om løse hunde. En række organisationer og foreninger har været involveret i arbejdet med idekataloget for at sikre fokus på tiltag, der har effekt på antallet af konfilkter.  

Fem slags initiativer til færre konflikter om løse hunde
Initiativerne inddeles i fem kategorier:

1. Hundeskove
2. Kampagner
3. Hunde- og ejertræning
4. Skiltning og regler
5. Lokale arrangementer 

En af konklusionerne i inspirationskataloget er, at man opnår de bedste resultater ved at kombinere de forskellige tiltag. Det kunne for eksempel være at etablere en hundeskov og samtidig starte en kampagne om 'god opførsel' med hund. 

Udgivelsen er en del af en serie inspirationskataloger fra Friluftsrådet om reducering af konflikter i naturen. Se også inspirationskataloget om mountainbiking

 

 

Viden Undersøgelser og evalueringer Lærebøger og værktøjer