Lovlige og ulovlige skilte om adgang til naturen

Hvornår er et skilt i naturen lovligt, og hvornår ikke? Videnblad gennemgår reglerne

Forfattere: 
Lasse Baaner og Helle Tegner Anker
Årstal: 
2019
Udgiver: 
Videntjenesten, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

Mark- og vejfredslovens og naturbeskyttelseslovens regler for offentlighedens adgang til naturen afgør, om et skilt er lovligt eller ulovligt. Reglerne er ganske komplicerede, og det kan være vanskeligt at vurdere et skilts lovlighed.

Videnbladet 'Lovlige og ulovlige skilte om adgang til naturen' gennemgår på en overskuelig måde tre forskellige typer af skilte i naturen:

  • Forbudsskilte
  • Skræmmeskilte
  • Anvisningsskilte.

Hent hele videnbladet 'Lovlige og ulovlige skilte om adgang til naturen' (pdf)

Viden Forskning