Partnerskabsaftale om MTB-ruter

Se hvordan aftalen ser ud, når Naturstyrelsen indgår partnerskaber med mountainbikere om etablering og vedligehold af MTB-ruter

Med en klar aftale om vedligeholdelse er det nemmere at undgå afstikkere fra MTB-stierne, er erfaringen hos Naturstyrelsen.

Naturstyrelsen har bred erfaring med at samarbejde med frivillige om at etablere og vedligeholde MTB-ruter. Rammerne om samarbejdet fastlægges typisk i en partnerskabsaftale, der også lægger retningslinjerne for de løbende MTB-aktiviteter på ruten.

Se Naturstyrelsens skabelon til samarbejdsaftale med frivillige om vedligehold og drift af MTB-ruter (PDF)

God vedligeholdelse forebygger afstikkere
Vedligeholdelsen indgår i samarbejdsaftalen fordi erfaringen er, at en rute i god og sikker stand forebygger alternative ruter og afstikkere fra ruten. 

Balance med andre brugergrupper
Samarbejdsaftalen afspejler tydeligt Naturstyrelsens flersidige målsætning for driften af deres arealer, hvor der både skal passes på naturen, produceres træ og skabes rum til gode naturoplevelser. Samtidig skitserer aftalen også ønsket om balance i den rekreative brug af arealerne, så der sikres plads til både den stille skovgæst og den mere aktivitetsprægede motion. Som en del af det hensyn indgår et MTB-kodeks i aftalen. 

 

 

Praksiseksempler