Rekreative stier - fakta og myter

De fleste lodsejere forventer, at nye rekreative stier i landskabet vil give betydelige gener. Men stierne er ofte bedre end deres rygte, viser rapporten 'Fakta og myter om rekreative stier'

Forfattere: 
Emil Moreau Braunstein, Jørgen Nimb Lassen og Søren Præstholm
Årstal: 
2012
Udgiver: 
Landskabsværkstedet

De fleste lodsejere oplever ikke de gener, de forventede, når de bliver naboer til nye rekreative stier. Det viser Landskabsværkstedets erfaringsopsamling om nye rekreative stier. Lodsejerne frygter typisk støj, affald, hærværk, nedtrampede afgrøder og slid på naturen, men ofte holder de negative forventninger ikke stik. Problemer med løse hunde og forstyrrelser af vildtet er derimod reelle. Knap halvdelen af lodsejerne oplever problemer med løse hunde.

Rapporten viser, at det kun er hver femte af undersøgelsens lodsejere, der er overvejende negative. Resten er enten overvejende positive eller forholder sig neutrale, ofte fordi man finder, at der er både positive og negative effekter af stien, der samlet set går lige op.

Rapporten bygger på 50 kvalitative interview med lodsejere i syv stiprojekter forskellige steder i landet.

Se hele rapporten 'Fakta og myter om stier - Erfaringsopsamling for bedre rekreative stier'

Læs videnbladet 'Rekreative stier - fakta og myter'

Der findes en række andre videnblade om friluftsliv udgivet af Videntjenesten. Du kan få adgang til at se flere videnblade, hvis du tegner abonnement hos Videntjenesten.
 

Viden Undersøgelser og evalueringer Lærebøger og værktøjer