Danskernes holdning til jagt

Det er et mindretal af danskerne, der selv dyrker jagt. Men langt de fleste danskere er enten neutralt eller positivt indstillede over for denne type friluftsliv

Forfattere: 
Christian Gamborg, Frank Søndergaard Jensen, Jens Friis Lund og Bo Jellesmark Thorsen
Årstal: 
2014
Udgiver: 
Københavns Universitet
ISBN (internet): 
978-87-92591-45-6

Projektet ”Jagt, vildtforvaltning og samfund” har undersøgt holdninger til jagt og vildtforvaltning blandt danskere, jordejere og jægere. Der er gennemført repræsentative spørgeskemaundersøgelser i 2012. Undersøgelsen viser, at knap 45 % af danskerne er lidt eller meget positiv over jagt mens 25 % er lidt eller meget negativ. Jordejerne er ikke overraskende endnu mere positive – mange af dem vil enten selv være jægere eller leje jagten ud. 

Danskerne er dog mere skeptiske, når det kommer til jagt, der er baseret på udsætning af fugle, f.eks. fasaner.
Se mere om undersøgelsen i rapporten fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi her.

Natursyn og jagt
Projektet indeholder en række spørgsmål eller udsagn, der er anvendt til at analysere på et lidt bredere natursyn i forhold til jagt og vildt dyreliv. På den ene side er der en række udsagn, som på forskellig vis indikerer, at svarpersonen ser menneske og dyrevildtet som ligestillede (mutualist). På den anden side angiver en række udsagn, at svarpersonen ser mennesket som i sin fulde ret til at udnytte vildtet (utilitarist). Nogle personer scorer lavt på begge disse grupper af spørgsmål (distanceret), mens nogle både scorer højt på sameksistens og udnyttelse (pluralist). Generelt forholder omkring en tredjedel af danskerne sig distanceret til spørgsmålet om menneske og dyrevildt, mens en anden tredjedel ser sig som mutualist. Den sidste tredjedel ser sig som Utilitarist (23 %) eller Pluralist (13 %).

Forfatterne finder forskelle mellem mænd og kvinder. Mænd er i højere grad utilitarister eller distancerede, mens kvinderne i langt højere grad er mutualister. Til gengæld er der ikke forskelle mellem land og by – heller ikke mellem opvækst det ene sted frem for det andet.

Resultaterne er indtil videre kun publiceret i internationalt tidsskrift.

Viden Forskning