Et helt MTB-spor blev omlagt for at løse konflikter

Med et gennemtænkt spordesign kan man minimere antallet af konflikter mellem MTBere og andre brugergrupper

Det oprindelige MTB-spor i Geels Skov gik på kryds og tværs af skoven og gav et utal af konflikter mellem MTBere og hundeejere.

Selve designet af et MTB-spor har stor betydning for antallet af konflikter. Det er erfaringen fra Geels Skov. Her blev første mountainbikespor anlagt længe før sporten steg voldsomt i popularitet. I takt med at antallet af MTBere steg, steg antallet af konflikter mellem MTBere og hundeejere i skoven også. Til sidst stod Naturstyrelsen med mindst en ugentlig klage fra begge sider.

Farlige kryds gav konflikter
Geels Skov har været udlagt som hundeskov siden 1980erne – her må hunde løbe uden snor under fuld kontrol. Det daværende MTB-spor gik på kryds og tværs gennem Geels Skov med et utal af krydsninger med de stier hundeejerne brugte. Flere af dem med dårlige oversigtsforhold, som gav kollisioner og ulykker.  

Brugerinddragelse i konfliktløsninger
Det stod klart, at der måtte findes en holdbar løsning. Naturstyrelsen kontaktede lokale cykelbutikker, grupper på sociale medier, små cykelklubber og kickstartede en konfliktløsende proces. Det mundede ud i et komplet redesign af MTB-sporets forløb. Området ved Holtekollen i den centrale del af skoven blev til ’hundelegeplads’, og MTB-sporet flyttet ud i randzonen af skoven. Samtidig blev det nye spor anlagt med fokus på balancen mellem benyttelse og beskyttelse ved at vælge et design, der minimerede erosionsproblemer. 

Praksiseksempler