Håndtering af konflikter i friluftsliv og planlægning

Hvordan kan man som arealforvalter håndtere konflikter mellem brugere, borgere, myndigheder, interessegrupper?

Forfattere: 
Jens Emborg og Christian Damborg
Årstal: 
2012
Udgiver: 
Videntjenesten, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
ISBN (papir): 
9.0-4

Videnbladet handler om, hvordan man som arealforvalter kan håndtere konflikter i friluftsliv og planlægning. Her fokuseres særligt på konflikter mellem brugere, borgere, myndigheder, interessegrupper og andre aktører. 

Overblik for arealforvalteren
Videnbladet ridser en viden op om konflikter generelt og skitserer, hvad der særligt gør sig gældende i konflikter omkring planlægning og arealforvaltning. Samlet set bidrager videnbladet til at give arealforvalteren et overblik over, hvordan man kan håndtere konflikter inden for friluftsliv og planlægning.

Se hele videnbladet om konflikthåndtering i friluftsliv og planlægning

Videnbladet er den første af en række videnblade om konflikthåndtering udgivet af Videntjenesten. Du kan få adgang til at se flere videnblade, hvis du tegner abonnement hos Videntjenesten.

 

Viden Lærebøger og værktøjer