Shelterplads holder flyttedag for at løse konflikt med naboerne

Uhensigtsmæssig kørsel skaber konflikt mellem shelterbrugere og lodsejere

Shelterpladsen ved Femsølyng i Høsterkøb er populær. Men det skaber konflikter, at mange brugere vælger en uhensigtsmæssig vej derhen.

GPS og nemt tilgængelige kort kan skabe problemer med placeringen af shelterpladser. Det er shelterpladsen ved Femsølyng i Høsterkøb et eksempel på. Ved booking er der klar information om hvilken parkeringsplads, der skal benyttes. Men mange af shelterpladsens gæster bruger i stedet for en privat vej, der går tættere på. De finder den private vej med GPS og egne kort, og vælger den, uagtet hvad Naturstyrelsen skriver i bookingbekræftelsen. Den utilsigtede brug giver konflikter mellem vejens beboere og shelterpladsens brugere.

Hele shelterpladsen flyttes
Udfordringerne er for eksempel parkerede biler, der spærrer den private vej, og skrald fra shelterpladsen, der bliver efterladt i beboernes private affaldsstativer. Naturstyrelsen har gennem en årrække forsøgt at løse konflikten uden succes. Nu er det besluttet at flytte hele shelterpladsen hen til en primitiv lejrplads for på den måde at finde en holdbar løsning uden indbyggede konflikter.

Et led i arbejdet med zonering
Valget om at flytte hele shelterpladsen er truffet i forbindelse med arbejdet med zonering. Her gennemgår Naturstyrelsen nøje de områder, der udlægges som facilitetszoner for at sikre, at det er de mest hensigtsmæssige faciliteter og placeringer, der prioriteres.

Praksiseksempler