Sociale medier som redskab til dialog om interessekonflikter

Udviklingen af en bynær motionssløjfe i Naturcenter Amager tiltrak mange nye brugere og resulterede i et ’succesproblem’ i mødet mellem dem. Sociale medier blev brugt til at nå bredt ud

I Naturcenter Amager er valgt en løsning med dobbelte cykelchikaner, fordi racere kan hoppe over dem når de kun placeres enkeltvis. Løsningen blev kommunikeret via Facebook, og skabte stor debat.

Da Naturcenter Amager skulle kystsikres, blev der bygget en ny, forhøjet digekrone. Den gamle digekrone blev omlagt til asfaltsti, og på den måde blev der etableret en 18 km lang motionssløjfe rundt om parken. De nye motionsmuligheder tiltrak mange københavnere, og nye konflikter mellem brugerne opstod.

Farlige møder mellem brugergrupper
Valget af asfalt som belægning og sløjfeslutningen gør stien attraktiv for racercyklister. De krydser ved Kalvebodstien metrostationen Vestamager, hvor rigtig mange andre og langsommere brugere ankommer – f.eks. folk på rulleski, familier med barnevogne og små børn på cykel. Hurtigt opstod konflikter mellem brugergrupperne. En løsning med dobbelte cykelchikaner blev valgt for at forebygge ulykker det mest trafikerede sted. En løsning, der blev kommunikeret ud via Facebook for at komme ud til den brede skare af brugere.

Se opslaget om cykelchikaner og den interessante debat det vakte

Indblik i motiver
Den lokale enhed i Naturstyrelsen har valgt ikke at prioritere at indgå i dialogen efter opslaget, fordi det vurderes som for tidskrævende. Dialogen i tråden giver dog uanset hvad et godt og klart indblik i motiver hos de mange forskellige brugergrupper og vil kunne bruges i en borgerinddragende problemløsning.

Praksiseksempler