Vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen

Ulovlig og uhensigtsmæssig skiltning kan begrænse adgangen til naturen og give anledning til konflikter mellem lodsejere og besøgende i naturen. Publikationen 'Vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen' ridser reglerne op 

Årstal: 
2009
Udgiver: 
Naturstyrelsen

Lodsejeres permanente skiltning kan ulovligt begrænse den adgang til naturen, som naturbeskyttelsesloven giver offentligheden.  Publikationen 'Vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen' ridser op, hvad adgangsreglerne betyder for lodsejere.  Hovedformålet med skiltevejledningen er at give klare anbefalinger til lodsejere om indholdet og udformningen af skilte, de lovligt kan sætte op. 

Se hele skiltevejledningen her

Skiltevejledningen er udarbejdet i 2004 og revideret i 2009. Den blev til på baggrund af et samarbejde mellem repræsentanter fra:

  • Dansk Landbrug 
  • Dansk Skovforening 
  • Friluftsrådet
  • Danmarks Naturfredningsforening 
  • Amtsrådsforeningen
  • Skov- og Naturstyrelsen.

 

Viden Lærebøger og værktøjer