Zonering sikrer plads til både natur og friluftsliv

Med zonering har Naturstyrelsen fået et redskab til at prioritere og sikre balancen mellem beskyttelse og benyttelse i friluftslivet

Årstal: 
2013
Udgiver: 
Naturstyrelsen

Naturen som rum for rekreation og motion er populær hos danskerne. Det stiller krav til Naturstyrelsen om både forvaltning og planlægning for friluftslivet, så det får plads, samtidig med at vi passer godt på naturen. Arbejdet med zonering er et centralt redskab i planlægning.

Læs Naturstyrelsens notat om arbejdet med zonering her

At planlægge og forvalte friluftsliv med zonering
I arbejdet med zonering inddeles statsskovene i tre zoner, som beskrives i nye driftsplaner:

  1. Stillezonen: Arealer til den stille skovgæst og den natur, der skal passes ekstra på
  2. Facilitetszonen: Steder med oplagt potentiale for friluftsliv.  Mulige investeringer og vedligehold Se af friluftsfaciliteter prioriteres her.
  3. Friluftszonen: Områder med robust natur, der kan bruges til organiserede friluftsaktiviteter og events. Størstedelen af arealerne vil indgå i friluftszoner.

Se hvordan zonering anvendes i praksis i Naturstyrelsen Østsjællands driftsplan 

Viden Dokumentation og udviklingsarbejde