Eksterne formidlere i skolen: Udeskolevejleder

Publikationen fokuserer på hvordan naturvejledere og andre eksterne formidlere kan møde de nye krav og forventninger, som skolerne har til samarbejdet

Forfattere: 
Niels Ejbye-Ernst og Poul Hjulmann Seidler
Årstal: 
2016
Udgiver: 
Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Skovskolen

Både udeskole og folkeskolereformen spiller ind på mulighederne og rammerne for naturvejledere og andre eksterne formidlere i skolen. Større forventninger og nye krav betyder, at naturvejledere og andre eksterne formidlere må nytænke deres rolle og måde at stille sig til rådighed for skolerne på. Samtidig er det vigtigt at synliggøre de ressourcer, der er uden for skolens vægge.

Som en del af projektet ’Udvikling af udeskole’ har mere end 60 eksterne formidlere derfor været på kursus som udeskolevejledere. De vigtigste erfaringer og pointer fra kurserne er samlet i publikationen ’Udeskolevejleder – eksterne formidlere i skolen’.

Se hele publikationen 'Udeskolevejleder – eksterne formidlere i skolen'

 

Viden Dokumentation og udviklingsarbejde