Følgeforskning: Udvikling af udeskole

Hvordan kan man arbejde med udeskole i fagene dansk, matematik og natur/teknologi? Find empirisk baserede anbefalinger

Forfattere: 
Niels Ejbye-Ernst, Charlotte Østergaard og Arne Mogensen
Årstal: 
2017
Udgiver: 
NATIONAL UDESKOLEKONFERENCE 4. OKTOBER 2017

Rapporten 'Følgeforskning af Udvikling af udeskole' præsenterer en række empirisk baserede anbefalinger til hvordan man kan arbejde med udeskole i fagene:

  1. dansk
  2. matematik
  3. natur/teknologi.

I følgeforskningen har tre forskere fulgt 10 forløb med udeskole. Følgeforskningen består asf bode en kvalitativ og kvantitativ del. Erfaringerne sammenfattes i en generel metodisk artikel om udeskole.
Se rapporten 'Følgeforskning af udvikling af udeskole'

Rapporten blev udgivet i forbindelse med den nationale udeskolekonference i oktober 2017.

 

Viden Dokumentation og udviklingsarbejde Forskning