Friluftsliv: Natur, samfund og pædagogik

Grundbog for formidlere, vejledere, instruktører, undervisere, pædagoger, studerende og andre, der arbejder med friluftsliv i en pædagogisk kontekst

Forfattere: 
Peter Bentsen, Søren Andkjær og Niels Ejbye-Ernst
Årstal: 
2009
Udgiver: 
Munksgaard Danmark
ISBN (papir): 
9788762807587

Denne grundbog "Friluftsliv. Natur, samfund og pædagogik" giver en introduktion til friluftslivet som et historisk og kulturelt fænomen under stadig forandring. Den formidler de store linjer i udviklingen af friluftslivet siden 1800. Men hovedfokus er på friluftslivets institutionalisering og pædagogisering siden 1970’erne, hvor friluftsliv gradvist er blevet integreret som fag og/eller pædagogisk aktivitet på højskoler, på efterskoler, i institutioner, i folkeskolen mv., Bogens målgruppe er aktører inden for netop disse pædagogiske arenaer. 

Pædagogik og didaktik
Læseren får en grundig indføring i redskaber og overvejelser for brug af friluftsliv i pædagogisk arbejde. Det omfatter bl.a. pædagogiske positioner, læringsteori, didaktik og pædagogiske metoder. Overvejelser om sikkerhed, risiko og tur-efter-evne indgår også.

Konkrete fortællinger
Den sidste del af bogen giver en række konkrete eksempler på arbejdet med friluftsliv, som teorien kan spejles op imod. Det drejer sig bl.a. om friluftsliv i grundskolen, på højskolen, i naturvejledningen og børnehaven. Der kan gratis downloades en række ekstra eksempler på fortællinger på forlaget Munksgårds hjemmeside.

 

Viden Lærebøger og værktøjer