Natur og udeliv - uderummet i pædagogisk praksis

Lærebogen 'Natur og udeliv' fokuserer på hvordan uderummet kan inddrages i den pædagogiske praksis

Forfattere: 
Niels Ejbye-Ernst og Dorte Stokholm
Årstal: 
2015
Udgiver: 
Hans Reitzels Forlag
ISBN (papir): 
9788793114470

Hvordan kan man udvikle pædagogiske forløb i naturen med fokus på at udvikle færdigheder og kompetencer i naturvidenskab? Det er omdrejningspunktet for den grundbogen "Natur og udeliv".

Praksis og forskning om naturpædagogik
Bogen har en praktisk del og kapitler, der introducerer og diskuterer naturbegrebet og den naturfaglige dannelse. Her er blandt andet introduktion til en række specifikke forskningsprojekter om naturens betydning for det gode liv. 

Målgruppen for "Natur og udeliv" er pædagoger og pædagogstuderende, men den er også relevant for formidlere med interesse for natur- og udelivspædagogik.

Viden Lærebøger og værktøjer