Skoven i Skolen

Hjemmesiden Skoven i Skolen samler undervisningsforløb, aktiviteter og viden om udeskole og fungerer som faglig platform for lærere og andre, der arbejder med udeskole

Skoven i skolen har samlet konkrete undervisningsforløb til udeskole og redskaber som fx årshjul for aktiviteter i naturen.

Hjemmesiden Skoven i Skolen formidler praktiske ideer til faglig undervisning i natur og kultur - og teoretisk viden om, hvorfor udeskole er vigtigt. Her kan lærere og pædagoger med interesse for udeskole finde undervisningsforløb, årshjul med aktiviteter og andre redskaber til undervisning udendørs.

En anden hovedmålgruppe er studerende, undervisere på lærer- og pædagoguddannelserne, naturvejledere, kulturformidlere og forskere. Men også børnefamilier, bedsteforældre, spejdere, cyklister og mange andre bruger Skoven i Skolen til at finde inspiration til oplevelser i naturen.

Se mere på Skoven i Skolen

Praksiseksempler