Skovtid: Ph.d.-projekt om børn og skov

Hvordan bruger børn og voksne grønne omgivelser i  fx ude-børnehaver? Inger Lerstrups ph.d.-projekt Skovtid rummer relevante observationer og erfaringer for fagfolk, der planlægger, udformer og forvalter parker, skove og legepladser

Forfattere: 
Inger Lerstrup
Årstal: 
2016
Udgiver: 
Københavns Universitet

Målet med ph.d.-projektet ’Børn & Skov’ var at observere og samle erfaringer om brug af grønne omgivelser hos børn og voksne i ude-børnehaver. I projektet er udebørnehaver som fx skovbørnehaver, naturbørnehaver og busbørnehaver undersøgt med metoder inspireret af antropologi og sociologi med sigte på landskabsarkitektur. Resultaterne er interessant og relevant viden ift. til planlægning, udformning og forvaltning af parker, skove og legepladser. 

Mere information om projektet:

Inger Lerstrups ph.d-projekt er formidlet og findes i sin fulde længde på www.skovtid.dk

Viden Undersøgelser og evalueringer Forskning