Udeskole med internet og apps i lommen

Artiklen viser eksempel på hvordan smartphones og andre digitale redskaber kan bruges til at understøtte læringsmålene i udeskolearbejdet 

Forfattere: 
Niels Ejbye-Ernst, Søren Præstholm, Brian Krogh Lassen og Peter Bentsen
Årstal: 
2015
Udgiver: 
Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling af udeskole

I en del kommuner er tablets og smartphones blevet en indarbejdet del af skolehverdagen for såvel elever som lærere. 

Apps i udeskolen
Artiklen 'Udeskole med internet og apps i lommen' fokuserer på hvordan applikationer (apps) kan anvendes i forbindelse med udeskole. Det kan for eksempel være apps, som fortæller noget om stedet, hvor udeskoleundervisningen foregår, hvad enten stedet er grønne omgivelser eller museet. Ellers apps, der samler og formidler viden om fx planter eller svampe, og kan erstatte traditionelle håndbøger, som tidligere har været brugt i skolen.

Se hele artiklen 'Udeskole med internet og apps i lommen' (pdf)

Viden Lærebøger og værktøjer