Udformning af skovsteder til brug for børnehaver

Videnbladet skitserer en række udendørs elementer, der kan bruges i udformning af skovsteder til børn, og hvilke aktiviteter, de åbner op for

Forfattere: 
Inger Lerstrup
Årstal: 
2015
Udgiver: 
Videntjenesten, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
ISBN (papir): 
06.02-12

Videnbladet skitserer en række forslag til hvordan man kan udforme skovsteder til børnehavebørn. Der gives en række bud på, hvordan grønne områder kan udformes med tanke på børnehavebørn. Videnbladet bygger på en spørgeskemaundersøgelse og interview med ansatte i børnehaver, der bruger skov, park og strand i dagligdagen.

Se hele videnbladet om udformning af skovsteder til børnehaver

Du kan få adgang til at se flere videnblade om friluftsliv, hvis du tegner abonnement hos Videntjenesten.

 

Viden Dokumentation og udviklingsarbejde Lærebøger og værktøjer