Sundhedsspor inviterer til træning i naturen

Med projektet Sundhedsspor er der landet over etableret en række naturruter, der er særligt designet til at teste og forbedre konditionen

Foto: Naturstyrelsen, Torben Bøgeskov
Foto: Naturstyrelsen, Torben Bøgeskov.

Landet over er der etableret en række Sundhedsspor, som skal inspirere til fysisk aktivitet i naturen for at fremme folkesundheden. Et sundhedsspor er en afmærket naturrute på 1-2½ km, som man går eller løber på tid for at teste og forbedre sin kondi.

Se oversigt over hvor i Danmark der er etableret Sundhedsspor

Unikke tavler
Ved hvert sundhedsspor er opsat tavler med BMI og kondital. Tavlerne er unikke hvor hvert enkelt Sundhedsspor og afspejler længden af sporet, terræn og stiforhold. Ud over de faste tavler ved sporet kan brugerne registrere og gemme resultater på hjemmesiden Hälsospåret, som Naturstyrelsen samarbejder med. På den måde kan brugerne følge udviklingen i konditionen over tid.

Projektet Sundhedsspor er startet af Naturstyrelsen og TrygFonden. 

 

Praksiseksempler