Arkitektonisk udvikling skal skabe aktivt friluftsliv og nye naturoplevelser

Udviklingsprojektet ’Ideer til friluftsliv i naturpark Åmosen’ fokuserer på fem støttepunkter, der kan åbne nye muligheder i naturområdet

Støttepunktet Ornum Strand i Naturpark Åmosen skal udvikles, så det understøtter det kystnære friluftsliv. 3D-illustration fra 'Ideer til friluftsliv i naturpark Åmosen'.

Idekataloget ’Ideer til friluftsliv i Naturpark Åmosen’ præsenterer en række ideer til udviklingen af naturområdet. Målet er at foreslå nye, eksperimenterende anlæg, der kan give en mere aktiv udnyttelse af mulighederne for friluftsliv i Naturpark Åmosen. Udviklingsprojektet er et samarbejde mellem LOA Fonden, Friluftsrådet og Naturpark Åmosen.
Udviklingsprojektet er detaljeret beskrevet i et idekatalog

Arkitektonisk udvikling
Udviklingsprojektet bygger på ønsket om at udforme særlige støttepunkter til friluftsliv og oplevelser. De fem valgte støttepunkter skal udvikles arkitektonisk og eksperimenterende. Støttepunkterne skal vække nysgerrighed, åbne op for nye muligheder i området og skabe lokalt ejerskab i Åmosen.Alle bygninger bliver i træ og med hævede træterrasser. 

Rum i naturen
Fælles for støttepunkterne er, at de indeholder samlingsrum og formidlingsstation med information om stedets karakteristika. Hvert sted bygges en facilitet, der er tilpasset til den aktivitet, der primært skal foregå på stedet. De fem valgte støttepunkter er:

  1. Niløse: Friluftsliv for organiserede grupper og frivillige
  2. ​Skellingsted: Fritidsområde styret af frivillige
  3. Skarresø:Porten til Naturpark Åmosen
  4. Brorfelde Observatorium: Det enkle og stille friluftsliv i samspil med astronomien
  5. Ornum Strand: Kystnært friluftsliv

 

Praksiseksempler