At facilitere motion og sundhed

'Motion og sundhed' er et hæfte om friluftsfaciliteter, der introducerer en række konkrete eksempler på faciliteter til fysisk aktivitet, og baggrundsviden med gode argumenter  

Forfattere: 
Søren Præstholm, Poul Hjulmann Seidler og Niels Ejbye-Ernst
Årstal: 
2014
Udgiver: 
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU
ISBN (papir): 
978-87-7903-701-1

Hæftet giver en oversigtelig status for viden om det aktive friluftsliv og motion i naturlige rammer. Det introducerer også en række generelle og praktiske overvejelser, som man bør gøre sig, inden man etablerer faciliteteter til motion og sundhed.

Her kan du se hele publikationen 'Motion og sundhed: Hæfter om friluftsfaciliteter nr. 3' 

Tilstrækkeligt mange brugere
En af overvejelserne går på, at man skal sikre sig, at der rent faktisk er et tilstrækkeligt antal brugere. Mange steder opstilles eller etableres faciliteter med en forventning om, at så vil brugerne komme vrimlende til og dyrke motion. Det er langt fra automatisk tilfældet.

Mange eksempler på faciliteter
Hoveddelen af hæftet udgøres af en lang række eksempler på faciliteter - både succesfulde og det modsatte. Eksemplerne skal således både inspirere til muligheder og eksemplificere nødvendigheden af at tænke sig om før etableringen af faciliteterne. Eksemplerne er opdelt i fire typer: Punkt, område, forløb og virtuel facilitet.

Se de andre hæfter i serien

 

Viden Lærebøger og værktøjer