Bedre adgang og nye muligheder for ridning i det åbne land

Se en række praksiseksempler på hvordan du som planlægger kan udvikle friluftsoplevelser og forbedre adgangen til det åbne land for ryttere

Der er masser af inspiration at hente i eksisterende projekter, hvis du som planlægger vil udvikle mulighederne for ryttere. Foto: Colourbox.

Der er en stigende interesse for at ride i det åbne land i Danmark. Med udviklingen i retning af flere og flere mindre ’hesteejendomme’ er det forventeligt, at behovet for ridestier vil stige. Her i artiklen kan du se en række eksempler på hvordan du som planlægger kan skabe løsninger, der styrker rytteres adgang til naturoplevelser og tilgodeser brugergruppens særlige behov.

Lodsejere giver plads til ryttere
Rideruterne Als og Nordvendsyssel er eksempler på hvordan samarbejde med private lodsejere kan åbne nye muligheder for ridning. Rideruten Nordvendsyssel strækker sig mere end 200 km fra Hjørring til Skagen, og er realiseret efter 18 års samarbejde med over 200 lodsejere.
Læs mere om rideruten Nordvendsyssel.

Rideruten Als er etableret af Sønderborg Kommune i samarbejde med en række private lodsejere. Undervejs er der høhoteller, pausefolde, rastepladser og shelters og med bindebomme.
Se mere om rideruten Als hos Sønderborg Kommune  

Private hestelaug som drivkraft i nye projekter
Når ryttere organiserer sig i private hestelaug, bliver det nemt at indgå i udvikling af nye stier:

  • Hannenovskovens Hestelaug på Falster har i statsskoven samarbejdet med Naturstyrelsen om anlæg og drift af ridestier
    Se mere hos Hannenovskovens Hestelaug 
  • Elmelundskovens Hestelaug har etableret et solidt partnerskab med Odense Kommune og Naturstyrelsen om ca. 15 km afmærkede ridestier og springspor i skoven
  • Tarup-Davinde Rytterlaug har udviklet et tidligere råstofområde til et rekreativt rideområde i samarbejde med to fynske kommuners fælles driftsselskab Tarup-Davinde I/S 

Bredt samarbejde om rideturisme
Gode stier og adgang til naturoplevelser til hest i det åbne land gavner mulighederne for rideturisme. Rideruten Thy og Riderute Sydfyn er eksempler på hvordan lokale turismeaktører kan deltage i bredt samarbejde om friluftsliv for ryttere. I Thy er lokale ildsjæle, Naturstyrelsen Thy og Thy Turistforening gået sammen om udviklingen og vedligeholdelsen af 100 km ridesti gennem hele Thy Nationalpark.
Se den beskrevet i Naturstyrelsens folder.

På Fyn er det fælleskommunale udviklingsselskab Naturturisme I/S gået sammen med private skovejere, fondsejede naturområder, Faaborg-Midtfyn Kommune og Naturstyrelsen om 75 km riderute gennem Faaborg og Svanninge Bakker.
Se mere om Riderute Sydfyn

Praksiseksempler