Børn og unge udvikler aktivitetssteder og bedre fysiske rammer i lokalsamfundet

Håndbogen giver konkrete eksempler på hvordan man kan inddrage børn og unge i initiativer, der kan skabe bedre være- og aktivitetssteder i landdistrikter og mindre bysamfund

Forfattere: 
Karina Sehested, Dorthe Hedensted Lund, Lone Søderkvist Kristensen,Trine Agervig Carstensen og Christine Marie Bjerg & Sundbøl
Årstal: 
2012
Udgiver: 
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Hvordan kan man inddrage landdistrikternes børn og unge i at skabe nye aktivitets- og væresteder i en tid, hvor folkeskoler slås sammen, og ungdomsfaciliteterne generelt flyttes til og koncentreres i de større byer?

Det er omdrejningspunktet for håndbogen er, der giver konkrete metoder og processer til inddragelse af børn og unge. Håndbogen fokuserer på byudvikling, men principperne er direkte anvendelige også for udviklingsprojekter i friluftslivet.
Se hele håndbogen Børn og unge udvikler nye bysamfund - men ikke alene (pdf) 

Anbefalinger til kommuner og planlæggere
I håndbogen præsenteres tre cases, hvor unge har været drivkraft i udviklingen af små lokalsamfund 'indefra': Smidstrup og Thyregod i Vejle Kommune og Glyngøre i Skive Kommune. På baggrund af de tres cases giver håndbogen anbefalinger til kommuner, planlæggere og andre om hvordan den type borgerinddragelse kan tilrettelægges.

Den lokale stedfølelse
Fokus er på hvordan inddragelsen af børn og unge kan skabe en følelse af at høre til og en positiv opfattelse af det sted, de kommer fra. En lokal stedfølelse, der på sigt kan trække folk tilbage til byen.

 

Viden Lærebøger og værktøjer