Borgerinddragelse og partnerskaber i kommunernes stiplanlægning

Videnbladet belyser, hvor udbredt borgerinddragelse og partnerskaber er i den rekreative stiplanlægning i kommunerne

Forfattere: 
Anton Stahl Olafsson
Årstal: 
2012
Udgiver: 
Videntjenesten, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
ISBN (papir): 
06.01-74

Hvor udbredt er borgerinddragelse og forskellige former for partnerskaber i rekreativ stiplanlægning blandet landets kommuner? Det giver videnbladet her overblik over. Den viden, der præsenteres, bygger på et spørgeskema til og korte telefoninterview med den primære stiplanlægger i landets kommuner. Der indgår én planlægger fra hver kommune og 90 % af kommunerne har deltaget.  

Se hele videnbladet Borgerinddragelse og partnerskaber i kommunernes stiplanlægning

Videnbladet viser, at borgerinddragelse og partnerskaber vinder frem i kommunerne: Arbejdet med rekreative stier i kommunerne bærer i høj grad præg af samarbejde med borgere og af ”bottom-up-planlægning". Videnbladet er oplagt inspiration for den fremtidige stiplanlægning i kommunerne.

Du kan få adgang til at se flere videnblade om friluftsliv, hvis du tegner abonnement hos Videntjenesten.

Viden Undersøgelser og evalueringer