Borgerne på banen

Håndbogen indeholder både praktiske eksempler, værktøjer og teoretiske perspektiver på borgerinddragelse

Forfattere: 
Annika Agger og Birgitte Hoffmann
Årstal: 
2008
Udgiver: 
Velfærdsministeriet
ISBN (papir): 
978-87-754-6420-3

Bogen tager sit udgangspunkt i byfornyelse, men pointerne og værktøjerne kan med fordel også bruges af forvalteren, der ønsker at arbejde med borgerinddragelse i arbejdet med friluftsliv.

Se håndbogen 'Borgerne på banen'

'Borgerne på banen' er inddelt i tre dele:

  • Del 1 rummer teoretiske perspektiver på borgerinddragelse fra proces og roller til konfliktløsning
  • Del 2 rummer fem caseeksempler på borgerinddragelse og interview med borgere, planlæggere og en politiker
  • Del 3 sætter fokus på metoder, værktøjer og proces i borgerinddragelse.
Viden Lærebøger og værktøjer