Brugerne kortlægger havfriluftslivet

Stort projekt kortlægger hvilke hav- og kystområder i Danmark, der bruges aktivt til friluftsliv

Udgiver: 
Friluftsrådet og Københavns Universitet

Hvis man vil planlægge for havfriluftsliv, er det afgørende at have viden om hvor og hvordan danskerne bruger havet og kystområderne til friluftsliv.

Havfriluftslivet skal med i den maritime fysiske planlægning
EU har pålagt alle medlemslande at gennemføre maritim fysisk planlægning, fordi hav og kystområder mange steder udnyttes intensivt og ukoordineret. Havfriluftslivet er ikke med på EUs liste over sektorer, der skal med i planlægningen. Listen foreslår turisme, men havfriluftslivet er ikke nævnt. Det er kun sektorer der er kortlagt, som tages med i planlægningen, og derfor er der et større kortlægningsprojekt i samarbejde mellem Friluftsrådet og Københavns Universitet. 

Kortlægningen af det danske havfriluftsliv kan følges på projektets hjemmeside www.havfriluftsliv.dk

Bred kortlægning af det danske havfriluftsliv
Havfriluftslivet kortlægges gennem et tæt samarbejde med udøverne, hvor de bliver spurgt, hvad de bruger hav og kyster til og hvor. Alle friluftsaktiviteter, der har tilknytning til havet, kan deltage, og både dem i klubber og dem, som laver aktiviteten på egen hånd er med. Kortlægningen spænder bredt og omfatter alle friluftsluftsaktiviteter med tilknytning til havet, for eksempel: 

  • Brugen af havets op-vinde til hanggliding
  • Kano og kajak
  • Aktiviteter som at samle rav i strandkanten, soppe og bade 
  • Dykning
  • Vandski
Viden Dokumentation og udviklingsarbejde