Danmarks første nationale friluftspolitik

Med en fælles friluftspolitik har Danmark fået en ramme for samarbejdet om at skabe lige muligheder for et aktivt friluftsliv for alle

Danmarks første nationale friluftspolitik trådte i kraft i 2015 og har til formål at være en fælles referenceramme. Friluftspolitikken skal oplyse, inspirere og ikke mindst åbne op for og sætte retning for samarbejdet mellem borgere, kommuner og stat, foreninger, skoler, erhvervsliv, organisationer, lodsejere og fonde.  Dette for  at skabe lige muligheder for friluftsliv for alle.

Friluftspolitikken er bygget op omkring  ”Alle tiders friluftsliv - Redegørelse om Danmarks friluftspolitik” til Folketingets miljøudvalg samt publikationerne ”Friluftslivets idékatalog – 125 forslag fra ni netværk”, ”Friluftslivets samfundsværdi – Oplevelser og aktiviteter i naturen er vigtige goder” og læner sig desuden op ad ”Friluftslivets nationaløkonomiske fodaftryk”
Find publikationerne om Danmarks friluftspolitik her

Friluftspolitikkens otte pejlemærker
Friluftspolitikken er skabt i en proces, der involverede nyeste forskningsresultater, engagerede ildsjæle fra friluftsområdet og ideér fra rigtig mange danskere. Processen har udmøntet sig i otte pejlemærker:

1.    Friluftsliv for alle
2.    Vi skal lære i naturen
3.    Friluftsliv skaber engagement og fællesskab
4.    Friluftsliv giver sundhed og livskvalitet
5.    Friluftsliv skaber vækst og arbejdspladser
6.    Vores byer skal indbyde til friluftsliv
7.    Vi skal bruge naturen som social løftestang
8.    Nytænkning giver mere friluftsliv

 

Viden Dokumentation og udviklingsarbejde