En strandvandring som afsæt for borgerinddragelse

Da Greve Kommune ville styrke den rekreative værdi af kommunens strande, blev borgerne inviteret på strandvandring og inputtene samlet i et idekatalog

Forlæng badebroen, så den også kan bruges, når der er meget tang på stranden. Det var et af de forslag, Greve Kommune fik i en borgerinddragende proces. Skitse: Arkitektfirma Hasløv & Kjærsgaard for Greve Kommune

En vandring langs Granhaugen i Greve Kommune blev afsæt for en borgerinddragende proces om udviklingen og plejen af området. På gåturen blev borgerne inddelt i flere mindre grupper og inviteret til at komme med deres forslag og ideer til udviklingen og plejen af naturen langs kysten. Samtidig blev der afholdt en plenumdebat. Andre borgere deltog i processen ved at sende skriftlige bidrag.

Idekatalog med tegninger og skitser af borgernes ideer
De forskellige input fra borgerne blev samlet i et idekatalog, hvor udvalgte ideer blev visualiseret med tegninger og skitser:
Se idekataloget her og læs mere om kommunens samarbejde med borgerne

Praksiseksempler