Fremtidens stier og ruter

Rapporten rummer ti anbefalinger til fremtidens stier og ruter, der bygger på vigtige bidrag fra organisationer, virksomheder og myndigheder med interesse i stier og ruter i Danmark 

Forfattere: 
Ole Hjorth Caspersen, Louise Work Havelund, Rie Søgaard Jensen og Søren Præstholm
Årstal: 
2019
Udgiver: 
Friluftsrådet

Rapporten'Fremtidens stier og ruter' er blevet til på baggrund af et udbud fra Udlodningsmidlerne til Friluftslivet. Målet var at styrke videreudviklingen af stier og ruter i Danmark ved at inddrage relevante aktører og indhente inspiration fra gode danske og udenlandske praksiseksempler.

En fælles retning for stiudvikling

Som led i projektet har der været afholdt to workshops med aktørerne og gennemført 30 kvalitative interview. Ønsket har været en fælles retning i udviklingen og planlægningen af stier og ruter. Derfor har netop indsigten i forskellige aktørers behov og dialogen på tværs af aktører været et vigtigt element i projektet.

Arbejdet har mundet ud i ti anbefalinger til arbejdet med fremtidens rekreative stier og ruter i Danmark.

Se hele rapporten Fremtidens stier og ruter (PDF)

Viden Undersøgelser og evalueringer Dokumentation og udviklingsarbejde