Friluftsliv i skovene 2008

Danskernes brug af skovene til friluftsliv er undersøgt i store, nationale undersøgelser i 1970erne, 1990erne og senest i 2007-2008. De nyeste undersøgelser er formidlet i en række videnblade

Forfattere: 
Fransk Søndergaard Jensen
Årstal: 
2012
Udgiver: 
Videntjenesten, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
ISBN (papir): 
06.01-64

Hvor ofte kommer danskerne i skoven? Hvor lang tid varer skovturen? Færdes vi uden for veje og stier? Og hvordan opleves dyrelivet? De spørgsmål og flere andre om danskernes brug af skovene til friluftsliv er undersøgt med ens metodik i 1970erne, 1990erne og igen i 2007-2008. De nyeste undersøgelser er nu tilgængelige i en række videnblade, der er tilgængelige gratis.

Grundlag for politik, planlægning og forvaltning af friluftsliv
Formålet med undersøgelserne har været at få basal og sammenlignelig viden om, hvordan den danske befolkning anvender skovene til fritidsaktiviteter og hvilke udviklingstendenser, der er i brugen. Undersøgelsen er gennemført for at kunne danne grundlag for politiske beslutninger og for planlæggere og forvaltere i friluftslivet. 

Første videnblad er en introduktion til undersøgelsen og metodikken

Andet videnblad kortlægger antal skovbesøg pr. år

Tredje videnblad fortæller om, hvilke grupper der kommer meget eller lidt i skoven

Fjerde videnblad ser på, hvor stor en del af den voksne befolkning, der kommer eller ikke kommer i skoven - ni ud af ti kommer i skoven mindst en gang om året

Femte videnblad handler om skovbesøgenes varighed og konkluderer, at besøgene varer kortere i dag end tidligere

Sjette videnblad ser på gruppestørrelser, når vi går i skoven, og fortæller, at en ny tendens er, at flere går alene i skoven

Syvende videnblad ser på transporttiden til skoven - og den varierer helt fra minutter til timer

Ottende videnblad fortæller om transportafstand til skoven og konkluderer, at mennesker i hovedstadsområdet og mennesker med lav indkomst bevæger sig længst for at komme i skoven

Niende videnblad handler om hvilke transportmidler vi bruger til at komme til skoven - I dag går vi derover meget oftere end i 1970erne, hvor vi tog bilen

Videnbladene er normalt kun er tilgængelige for abonnenter. Ønsker du at læse mere om Videntjenesten eller at tegne abonnement kan du gøre det her

 

 

 

Viden Undersøgelser og evalueringer Forskning