Genskabt sø danner ramme om nyt friluftsliv

Friluftslivet blev tænkt ind fra start, da Vilsted Sø i Himmerland blev genetableret

Vilsted Sø er 450 hektar stor og blev genskabt i 2006.
Vilsted Sø er 450 hektar stor og blev genskabt i 2006.

Efter at have været afvandet i 100 år blev Vilsted Sø i Himmerland genskabt i 2005. Et storstilet projekt med naturgenopretning, som krævede tæt samarbejde med lodsejere, fordi etableringen berørte 257 ejendomme. Fra start har både friluftslivet og de lokale borgere været tæt inddraget.

Naturområdet ved Vilsted Sø favner i dag mange typer friluftsliv:

  • Stier til cyklende, ridende og gående
  • Handicapvenlige overnatningsmuligheder i shelter
  • Fugletårn med udsigt ud over fuglereservatet
  • Mulighed for at sejle på søen med kano, kajak og robåd. Lystfiskeri foregår typisk fra båd, fordi søen er så lavvandet, at den er svært tilgængelig fra landsiden
  • Batteridrevne handicapbåde, som udlånes gratis ved Vilsted

Bindeled mellem landsbyer
Stien rundt om Vilsted Sø har forbundet Ranum, Overlade og Vilsted, så man i dag kan færdes imellem de tre landsbyer til fods, på cykel eller ridende uden at komme ud på større veje. De nye muligheder for friluftsliv har båret frugt, så der i dag arrangeres både cykelløb, motionsløb og lignende aktiviteter rundt om søen.

Borgergrupper ønskede en bro – og fik det
Genskabelsen af Vilsted Sø og udviklingen af faciliteterne omkring den er et godt eksempel på værdien i at inddrage lokale borgere projekter i friluftslivet. I sin fulde længde er stien rundt om Vilsted Sø cirka 22 km - en distance, der kan være en barriere især for ældre og børn. Et stort ønske blandt borgerne var derfor en bro tværs over søen – fra halvøen i søens midte og til Ranum. Den blev etableret i 2014. Med den 300 meter lange træbro kan Vilsted Sø nu tilbagelægges i to etaper på hhv. 12,5 km og 10 km.

Læs mere om projektet og processen bag her på Liv og Lands hjemmeside

Praksiseksempler